امکانات

کارخانه ما دارای 4 خط تولید خودکار و 30 خط دستی است و دارای یک خط کامل و بالغ استسیگار الکترونیکیتیم تحقیق و توسعه و همچنین سیستم پشتیبانی از تولید، راه حل یک مرحله ای محصولات بخارپز را به مشتریان ارائه می دهد.

در مقایسه با سایر تولیدکنندگان اتومایزر الکترونیکی سنتی، شرکت ما به دلیل سرمایه گذاری در کارخانه های خودمان برای تولید، مزایای قوی در تامین برخی از قطعات مانند موتور، پلاستیک و قطعات سیلیکونی دارد.سیگار الکترونیکیقطعات.