آیا سیگارهای الکترونیکی تحت نظارت هستند؟

2022-01-19

شرکت‌هایی که سیگارهای الکترونیکی می‌سازند یا می‌فروشند باید از مقررات خاصی از سازمان غذا و دارو (FDA) پیروی کنند. به عنوان مثال، فقط افراد 21 ساله و بالاتر مجاز به خرید سیگار الکترونیکی هستند. محققان سخت کار می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد سیگارهای الکترونیکی و نحوه استفاده از آنها جمع آوری کنند. این اطلاعات ممکن است منجر به مقررات اضافی شود و می تواند برای اطلاع رسانی به عموم در مورد آنچه در سیگارهای الکترونیکی و خطرات بالقوه سلامتی ناشی از استفاده از آنها وجود دارد، مفید باشد.