یک کویل ویپ چقدر دوام می آورد؟

2022-01-19

کویل ویپ یک تا دو هفته دوام می آورد. این یک طول عمر متوسط ​​است و عوامل دیگری مانند نوع مایع الکترونیکی که بخارپز می کنید، قدرتی که استفاده می کنید و نوع سیم پیچ می تواند بر آن تأثیر بگذارد. برخی از ویپرها که این را می خوانند ممکن است ناامید شوند زیرا آنها فقط یک یا دو روز از سیم پیچ خود را قبل از نیاز به تعویض آن خارج می کنند، برخی دیگر فکر می کنند که هفته ها و هفته ها از سیم پیچ خود خارج می شوند.