دلایل محبوبیت 510 باتری Vape Pen

2022-03-26

یکی از دلایل، سازگاری متقابل بین باتری‌ها و کارتریج‌های مختلف است. همه باتری ها و کارتریج های 510 به یکدیگر متصل می شوند. در حالی که ممکن است اجزایی از سخت افزار وجود داشته باشد که برخی از آنها را ناسازگار کند، اکثر ترکیبات گاری ها و باتری های 510 رشته ای (حتی مارک های مختلف) به خوبی با هم کار می کنند.

مزیت دیگر این است که این ترکیب باتری و کارتریج هم سبک و هم قابل حمل هستند. شکل یک باتری 510 می تواند متفاوت باشد، اما محبوب ترین (و قابل حمل ترین) سبک قلم است.

این یکی دیگر از مزایای بخارپز با باتری 510 است: آنها محتاط هستند! اکثر آنها می توانند در جیب جا شوند و برای کسانی که ترجیح می دهند مصرف حشیش را برای خود نگه دارند، بسیاری از باتری های 510 از سیگارهای الکترونیکی قابل تشخیص نیستند.

یکی دیگر از مزایای باتری ویپ این است که اکثر آنها یک بازه زمانی برنامه ریزی شده در چرخه استنشاق خود دارند. این به این معنی است که طول و قدرت یک پف با هر دو زمان (و انتخاب دما) کنترل می شود. این چگونه مفید است؟ با اطمینان از دوزهای سازگارتر و قابل اندازه گیری. مدیریت دوز برای افرادی که از حشیش برای شرایط خاص، میکرودوز یا کسانی که سطوح تحمل آنها را بررسی می کنند استفاده می کنند، کلیدی است.