چیزی که 510-Battery نامیده می شود

2022-03-17

A باتری ویپ 510 رشته ای وسیله ای است که برای تبخیر کردن حشیش یا نیکوتین استفاده می شود. در حالی که اصطلاح "510" به یک نام عمومی برای قلم های ویپ و قطعات آنها تبدیل شده است، این نام از یکی از اولین سیگارهای الکترونیکی نشات گرفته است.آرتتولید کنندگان توصیف کننده اتصال رشته ای که برای اتصال قطعات استفاده می شود، "510" به معنای واقعی کلمه به10 نخ در 5 میلی متر. این نوع اتصال رزوه ای به سرعت به استاندارد اکثر سیگارهای الکترونیکی تبدیل شدآرتs و قلم های ویپ، استفاده از کارتریج ها و قلم های مختلف را با هم راحت تر می کند. در حال حاضر، بیشتر باتری‌ها و کارتریج‌های 510 رزوه‌ای سازگار و قابل تعویض هستند. در نهایت استفاده از آن‌ها ساده، جیب‌پسند بوده و تجربه‌ای عالی را ارائه می‌دهد.