مزایا و معایب ویپ بدون نیکوتین چیست؟

2022-03-22

طرفداران ویپ بدون نیکوتین:

  • · کنترل مقدار نیکوتین به کاربران اجازه می دهد تا نیکوتین را به تدریج از مایعات الکترونیکی خود حذف کنند
  • · حذف نیکوتین جنبه اصلی اعتیادآور بخار را از بین می برد و ترک سیگار را برای کاربران بسیار آسان تر می کند.
  • · آب ویپ بدون نیکوتین ابرها و چگالی بخار بسیار بزرگتری ایجاد می کند، چیزی که رایج ترین کاربران ویپ زیر اهمی به دنبال آن هستند.

منفی ویپ بدون نیکوتین:

  • · نیکوتین به کاربر احساس ناخوشایندی می دهد که میزان استعمال وی را در یک جلسه کنترل می کند. بدون نیکوتین، می توانید مدت زمان بیشتری بخارپز کنید.
  • · نیکوتین هنگام بیرون کشیدن از دستگاه ضربه شدیدتری به گلو وارد می کند، آب میوه های بدون نیکوتین این کار را انجام نمی دهند.
  • · کاهش دوز نیکوتین می تواند منجر به علائم ترک اعتیاد شما به نیکوتین شود.