چگونه استخاره روی مغز تأثیر می گذارد؟

2022-01-19

نیکوتین موجود در مایعات الکترونیکی به راحتی از ریه ها به جریان خون جذب می شود، زمانی که فرد سیگار الکترونیکی را بخار می کند. نیکوتین به محض ورود به خون، غدد آدرنال را برای ترشح هورمون اپی نفرین (آدرنالین) تحریک می کند. اپی نفرین سیستم عصبی مرکزی را تحریک می کند و فشار خون، تنفس و ضربان قلب را افزایش می دهد. مانند بسیاری از مواد اعتیاد آور، نیکوتین مدارهای پاداش مغز را فعال می کند و همچنین سطح یک پیام رسان شیمیایی به نام دوپامین را در مغز افزایش می دهد که رفتارهای پاداش دهنده را تقویت می کند. لذت ناشی از تعامل نیکوتین با مدار پاداش، برخی از افراد را به مصرف مجدد نیکوتین، علیرغم خطراتی که برای سلامتی و رفاه آنها می‌آفریند، برمی‌انگیزد.