کارتریج چیست؟

2022-03-16

دستگاه های سیگار الکترونیکی که دارای اتومایزر و مخزن مجزا هستند از کارتریج برای نگهداری E-Liquid استفاده می کنند. E-Liquid از طریق پورت یا سوراخ در پایین مخازن کارتریج به اتومایزرها تحویل داده می شود. این کارتریج ها مانند اتومایزرها باید به طور مرتب تعویض شوند زیرا در نتیجه گرم شدن اتومایزر و ایجاد اعوجاج در سوراخ کوچکی که E-Liquid را تغذیه می کند، باید تعویض شوند. مانند اتومایزر، هر چه دفعات بیشتر بخارپز کنید، یا هر چه دستگاه اتومایزر داغتر بسوزد، کارتریج سریعتر فرسوده می شود. این مشکل اصلی استفاده از دستگاه‌هایی با مخازن E-Liquid و اتومایزر جداگانه است زیرا با تغییر شکل سوراخ شروع به نشت می‌کنند. مخازن نشتی دستگاه اتومایزر شما را از طریق پست های اگزوز آن پر می کند و باعث فرسودگی یا سخت شدن آن می شود.