در صورت نیاز به سفارشی سازی بسته، آیا مشتری باید هزینه اضافی بپردازد؟

2022-01-19

معمولاً ما برای بسته سفارشی هزینه اضافی نمی گیریم مگر اینکه مشتری بسته کلاس بالا را با مشخصات ویژه انتخاب کند.