5 اثر منفی بخارپز چیست؟

2022-01-19

تعداد فزاینده‌ای از شواهد نشان می‌دهد که کشیدن سیگار الکترونیکی، یا بخار کردن، ممکن است حتی خطرناک‌تر از کشیدن سیگار باشد.

ویپینگ با آسیب ریه مرتبط است.

شروع سریع سرفه.

مشکلات تنفسی.

کاهش وزن.

تهوع و استفراغ.

اسهال